• Obecnie brak na stanie
R Serwetki"Royal Collection"40x40 11605 Grana A50
search
  • R Serwetki"Royal Collection"40x40 11605 Grana A50
  • R Serwetki"Royal Collection"40x40 11605 Grana A50
Serwetki i chusteczki

Serwetki Royal Collection 40x40 - 50 sztuk

11605 PAPSTAR

Wymiar: 40x40

Materiał: Bibuła

Składane na 1/4

Wytrzymałość materiału: 54 gr/m^2

Kolor: ciemny niebieski

Ilość w opakowaniu : 50 sztuk

Opakowanie zbiorcze (karton): 5 opak.

Dostępność produktu:

Niedostępny

Cena

22,20 zł brutto

22,20 zł netto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 27,30 zł
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni : 27,30 zł
Ilość

Kup do 12:00 a towar wyślemy jeszcze dziś!

Ser­wetki z eks­klu­zyw­nej linii ROYAL Col­lec­tion są mięk­kie w dotyku i pozba­wione zapa­chu. Łatwo się skła­dają, a po ufor­mo­wa­niu pozo­stają nie­zwy­kle sta­bilne, przy­po­mi­na­jąc wyglą­dem ser­wetki mate­ria­łowe. Pro­dukty z linii ROYAL Col­lec­tion wyróż­nia jakość, funk­cjo­nal­ność, nowo­cze­sne wzor­nic­two i tro­ska o ochronę śro­do­wi­ska. Są one wyko­nane z prze­two­rzo­nej bibuły wyróż­nio­nej cer­ty­fi­ka­tem FSC®. Linia ROYAL Col­lec­tion to kom­pletne roz­wią­za­nie dla punk­tów gastro­no­micz­nych, hoteli oraz użyt­kow­ni­ków indy­wi­du­al­nych. Dzięki przy­po­mi­na­jącej tka­ninę struk­tu­rze są one wyjąt­kowo wytrzy­małe i łatwe do for­mo­wa­nia w różne kształty

Wymiar: 40x40

Materiał: Bibuła

Składane na 1/4

Wytrzymałość materiału: 54 gr/m^2

Kolor: ciemny niebieski

Ilość w opakowaniu : 50 sztuk

Opakowanie zbiorcze (karton): 5 opak.

Nowy